Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 3.84 MB)

Samenvatting
(PDF, 55.9 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 39.89 KB)

Persbericht
(PDF, 22.66 KB)

Status

Gepubliceerd, 21 december 2016

Opdrachtgever

VWS/IenM

Trefwoorden

desinfectantia
bacteriën
resistentie
antibiotica
consumentenproducten
Zorgvuldig omgaan met desinfectantia

Desinfecterende middelen zouden alleen gebruikt moeten worden waar ze echt nodig zijn. De middelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij mensen en dieren. Gebruik leidt echter tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan. Daarom is beleid nodig dat een zorgvuldiger gebruik van desinfecterende middelen stimuleert. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de bewindspersonen van VWS en IenM. Zie ook de videoboodschap.

Bij dit advies hoort het achtergronddocument Resistentie door desinfectantia.

Op 25 januari 2016 heeft de Commissie Desinfectantia een hoorzitting georganiseerd in de jaarbeurs te Utrecht. De volgende personen hebben daar een presentatie verzorgd:

Eerder advies van de Gezondheidsraad over desinfectantia: Desinfectantia in consumentenproducten: signalement.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. H.A. Verbrugh, emeritus-hoogleraar medische microbiologie, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. T. Abee, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen UR
Lid:
prof. dr. D.J. Mevius, senior onderzoeker, Wageningen Bioveterinary Research, Lelystad; hoogleraar antimicrobiële resistentie, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. ir. W. van Schaik, microbioloog, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. H. Smidt, hoogleraar microbiële ecologie, Wageningen UR
Lid:
prof. dr. J.W. Veening, hoogleraar moleculaire genetica van prokaryoten, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Lausanne
Structureel geraadpleegd deskundige:
ir. J.W. Andriessen, beleidsadviseur biociden, Ctgb, Ede
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. B.H. ter Kuile, microbioloog, NVWA, Utrecht en bijzonder hoogleraar microbiële voedselveiligheid en antibioticaresistentie in de voedselketen, UvA, Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. M.H.M.M. Montforts, risicobeoordelaar stoffen in het milieu, RIVM, Bilthoven
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. H. Schmitt, milieumicrobioloog, IRAS, Universiteit van Utrecht en RIVM, Bilthoven
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. A. Voss, arts-microbioloog, CWZ en hoogleraar infectiepreventie, Radboudumc, Nijmegen
Waarnemer:
dr. D.A. Heemsbergen, IenM, Den Haag, (vanaf 29 maart 2016)
Waarnemer:
dr. ir. M.J. Martena, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. M.N.E. Nelemans, IenM, Den Haag, (tot 1 september 2015)

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. H.F.G. van Dijk (hfg.van.dijk@gr.nl)
Secretaris:
drs. J.W. Dogger (sies.dogger@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Zorgvuldig omgaan met desinfectantia. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/18. ISBN 978-94-6281-123-2