Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 18.28 MB)

Samenvatting
(PDF, 238.4 KB)

Persbericht
(PDF, 380.26 KB)

Status

Gepubliceerd, 14 juni 2016

Trendanalyse biotechnologie 2016

Wet- en regelgeving zullen anders ingericht moeten worden zodat innovatie met biotechnologische toepassingen de ruimte krijgt, maar veiligheid en effectiviteit getoetst blijven. Bovendien zijn discussie en besluitvorming nodig over de ethische grenzen aan biotechnologische innovatie. In de Trendanalyse biotechnologie 2016, die vanmiddag in Nieuwspoort aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt aangeboden, brengen de COGEM en Gezondheidsraad - ondersteund door de WRR - de trends in kaart, plus de vraagstukken die ermee gepaard gaan.

Commissie

 • dr. F.W.A. Brom, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidae, voorzitter
 • prof. dr. C. Dekker, TU Delft
 • prof. (em.) dr. J.J.M. Dons, Wageningen-UR
 • dr. L. Henneman, VU medisch centrum
 • prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. (em.) dr. G.J. Mulder, Universiteit Leiden
 • prof. dr. S. Repping, Academisch Medisch Centrum
 • prof. dr. F.J. van Schooten, Universiteit Maastricht
 • prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam
 • prof. (em.) dr. ir. G.H. de Vries, Universiteit van Amsterdam
 • dr. D.W.G. Jung, ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarnemer

Schrijfgroep

 • R. Mampuys MSc, COGEM
 • dr. ir. V.W.T. Ruiz van Haperen, Gezondheidsraad
 • dr. ir. F. van der Wilk COGEM

Stuurgroep

 • prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad
 • prof. dr. J.A. Knottnerus, voorzitter WRR
 • prof. dr. ing. S. Schaap, voorzitter COGEM

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Gezondheidsraad, 2016. Trendanalyse biotechnologie 2016. Regelgeving ontregeld. COGEM, Bilthoven.