Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 791.94 KB)

Samenvatting
(PDF, 53.08 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 25.49 KB)

Persbericht
(PDF, 38.41 KB)

Status

Gepubliceerd, 4 juli 2006

Stille gebieden en gezondheid

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zeventig procent van de Nederlandse woningen staat bloot aan meer dan 50 decibel omgevingsgeluid. Zelfs in de officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen meer behoefte krijgen aan plekken waar nog rust heerst. Stille, groene gebieden kunnen bovendien helpen om te herstellen van stress, suggereren de eerste onderzoeken naar effecten op de gezondheid. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te ver uit elkaar. Ook rustige plekken in de stad zijn van belang. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Commissie

  • dr F Woudenberg, medische milieukunde, GGD-Amsterdam, voorzitter
  • dr S Janssen, psychologie/fysiologie, TNO Leefomgeving en Gezondheid. Delft
  • dr ir GP van den Berg, natuurkunde, natuurkundewinkel RUG
  • dr I van Kamp, psychologie/epidemiologie, RIVM
  • drs CM Goossen, sociaal geograaf/planoloog, Alterra Wageningen
  • prof. dr HAM van Oers, epidemiologie, hoogleraar Openbare gezondheidheidszorg, Universiteit van Tilburg/RIVM
  • ir M van den Berg, VROM, adviseur
  • drs MMHE van den Berg, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Stille gebieden en gezondheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/12. ISBN 90-5549-608-1