Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.06 MB)

Samenvatting
(PDF, 1.08 MB)

Persbericht
(PDF, 32.8 KB)

Status

Gepubliceerd, 24 januari 2007

Risico's van blootstelling aan ioniserende straling

Nederlanders worden gemiddeld genomen tegenwoordig niet aan meer ioniserende straling blootgesteld dan vijftien jaar geleden.Wel staan sommige mensen ook nu langer dan gemiddeld aan straling bloot of krijgen hogere doses te verwerken. Over de risico’s daarvan voor hun gezondheid is in de afgelopen vijftien jaar meer bekend geworden. Met name in de medische diagnostiek zouden mensen aan minder straling kunnen worden blootgesteld. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is verschenen. Het beschrijft de stand van wetenschap sinds 1991, het jaar waarin de raad voor het laatst over de risico’s van straling adviseerde.

Commissie

 • prof. dr. J.J. Broerse, emeritus hoogleraar medische stralenfysica, Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter
 • prof. dr. J. Battermann, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. A. Bossuyt, hoogleraar nucleaire geneeskunde, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel
 • dr. ir. M.J.P. Brugmans, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. A.S. Keverling Buisman, fysicus, NRG-QSE Petten
 • prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam en Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
 • prof. dr. L. Mullenders, hoogleraar stralingsgenetica, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. W.F. Passchier, bijzonder hoogleraar risico-analyse, Universiteit Maastricht, adviseur
 • dr. J. Wondergem, radiobioloog, Leids Universitair Medisch Centrum
 • dr. H.M. Zonderland, radioloog, Leids Universitair Medisch Centrum
 • ir. J.W.N. Tuyn, fysicus,  Zwinderen, secretaris
 • dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Risico’s van blootstelling aan ioniserende straling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/03. ISBN 978-90-5549-633-4