Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 288.8 KB)

Samenvatting
(PDF, 22.61 KB)

Persbericht
(PDF, 20.71 KB)

Status

Gepubliceerd, 29 oktober 2008

Onzekerheidsfactoren bij risicobeoordeling

Blootstelling aan chemische stoffen kan de gezondheid schaden. Soms blijkt dat rechtstreeks uit onderzoek onder groepen mensen. Vaak echter ontbreken zulke epidemiologische gegevens en moet men risico’s schatten op basis van onderzoek met proefdieren. Daarmee verschijnen diverse onzekerheden ten tonele. In hoeverre komen proefdieren qua gevoeligheid overeen met mensen? In hoeverre lijken mensen onderling in dat opzicht op elkaar? In hoeverre sluiten dierexperimentele en in de praktijk optredende blootstellingspatronen bij elkaar aan? In een vandaag uitgebracht advies aan de bewindslieden van VROM en SZW, dat de afsluiting vormt van een reeks adviezen over wetenschappelijke ontwikkelingen in de toxicologie, bespreekt de Gezondheidsraad een scala aan nieuwe methodieken waarmee de zojuist bedoelde onzekerheden nauwkeuriger in kaart gebracht kunnen worden.

Commissie

 • dr. R.A. Woutersen, toxicoloog/patholoog, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist; buitengewoon hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, voorzitter
 • prof. dr. R. Bal, wetenschapssocioloog, hoogleraar bestuur en beleid van de gezondheidszorg, ErasmusMC, Rotterdam
 • dr. W.F.J.P.M ten Berge, toxicoloog, voormalig medewerker DSM, Heerlen
 • dr. B.J. Blaauboer, toxicoloog, hoogleraar alternatieven voor dierproeven in de toxicologische risicobeoordeling, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
 • ir. P.M.J. Bos, toxicoloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • prof. dr. V.J. Feron, emeritus hoogleraar biologische toxicologie, Universiteit Utrecht
 • dr. W.R.F. Notten, toxicoloog/gezondheidswetenschapper, directeur instituut beleid en management in de gezondheidszorg, ErasmusMC, Rotterdam
 • dr. ir. M.N. Pieters, risicobeoordelaar, sectordirecteur volksgezondheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. G.M.H. Swaen, epidemioloog, Dow Chemicals Benelux, Terneuzen
 • prof. dr. A.L.M. Verbeek, arts-epidemioloog, hoogleraar klinische epidemiologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
 • dr. J.A. van Zorge, oud medewerker ministerie van VROM, Den Haag, adviseur
 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Onzekerheidsfactoren bij risicobeoordeling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/13 ISBN 978-90-5549-720-1