Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 267.11 KB)

Samenvatting
(PDF, 392.23 KB)

Persbericht
(PDF, 67.3 KB)

Status

Gepubliceerd, 3 april 2001

Ongerustheid over lokale milieufactoren: risicocommunicatie, blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek

Als op plaatselijk niveau de bevolking een verdacht hoog aantal ziektegevallen of gezondheidsklachten in de eigen omgeving constateert en de oorzaak daarvan zoekt in lokale milieuverontreiniging, is adequaat optreden van overheidsinstanties geboden. Het komt er primair op aan de ongerustheid tijdig serieus te nemen en systematisch te werk te gaan bij het beoordelen van de blootstellingsrisico's en de gemelde gezondheidsproblemen. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan een - op interactie en participatie gerichte - dialoog met de verontruste burgers. Een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad aan de Ministers van VROM en VWS biedt een overzicht van dit vraagstuk en een handreiking voor de praktijk.

Commissie

  • dr. R.M. Meertens, psycholoog; Universiteit Maastricht, voorzitter
  • dr. C. van den Bogaard, inspecteur medische milieuzaken; Hoofdinspectie Milieuhygiëne, Den Haag, adviseur
  • dr. ir. E. Lebret, epidemioloog; Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu, Bilthoven
  • dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar kankerepidemiologie, Vrije Universiteit, Amsterdam/Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
  • drs. Y.M. Mulder, epidemioloog; TNO Preventie & Gezondheid, Leiden
  • dr. W.F. Passchier, bijzonder hoogleraar risico-analyse, Universiteit Maastricht/plaatsvervangend algemeen secretaris Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
  • J.J.L. Pieters, arts, inspecteur niet-infectieuze ziekten; Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag, adviseur
  • dr. M.M. Verberk, epidemioloog-toxicoloog; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
  • dr. F. Woudenberg, psycholoog; GGD Rotterdam
  • M. Drijver, arts, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Ongerustheid over lokale milieufactoren: risicocommunicatie, blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr 2001/10. ISBN 90-5549-370-8