Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 935.39 KB)

Samenvatting
(PDF, 48.99 KB)

Persbericht
(PDF, 150.58 KB)

Status

Gepubliceerd, 9 juni 2004

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Veel mensen kennen uit ervaring het prettige effect van een uitzicht op bomen of een wandeling door een park. In de zorg wordt geregeld gewerkt met wat groen voor patiënten kan doen, bijvoorbeeld in ‘helende tuinen’ of op zorgboerderijen. Maar het blijft niet bij intuïties. Zeer uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat verblijf in een ‘groene’ omgeving inderdaad gunstig kan zijn voor gezondheid en welbevinden. Zelfs uitzicht op een stadspark helpt mensen al te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziekte weer kan verminderen. Dit schrijven de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek in een eerste deeladvies dat vandaag wordt aangeboden aan bewindslieden van LNV, VROM en VWS.

Commissie

 • dr F Woudenberg, medische milieukunde/psychologie; sectorhoofd Algemene Gezondheidszorg (AZG) GGD, Rotterdam, voorzitter
 • prof. dr JFG Bunders, biologie; Biologie en Samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam, vice-voorzitter
 • dr ing. LFM van den Aarsen, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, adviseur (van december 2002 tot maart 2003)
 • dr AE van den Berg, omgevingspsychologie; Alterra, Wageningen
 • dr JF Brosschot, psychofysiologie; Klinische & Gezondheidspsychologie, Universiteit van Leiden
 • prof. dr PP Groenewegen, medisch socioloog; Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Utrecht
 • prof. dr CJ Heijnen, psychoneuro-immunologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • dr VH Hildebrandt, arts,  projectleider bewegen en gezondheid; TNO Arbeid, Hoofddorp
 • drs ing. GJ Hoogenstrijd, projectsecretaris; Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek, Den Haag, adviseur
 • dr PC de Hullu, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, adviseur (vanaf maart 2003)
 • dr AE Kunst, epidemiologie; afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • dr R van Poll, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek, Bilthoven, adviseur
 • dr HJAM Staats, omgevingspsychologie; Sociale en Organisatiepsychologie, RU Leiden
 • dr JAA Swart, biologie; Biologie en Samenleving, Rijksuniversiteit Groningen
 • drs J van Zoest, biologie; Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam, docent Technische Universiteit Eindhoven
 • drs MMHE van den Berg, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek. Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Den Haag: Gezondheidsraad en RMNO, 2004; GR, publicatie nr 2004/09, ISBN 90 5549 525 5; RMNO, publicatie nr A02a, ISBN 90 5931 319 4