Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.85 MB)

Samenvatting
(PDF, 45.06 KB)

Persbericht
(PDF, 63.02 KB)

Reactie minister
(PDF, 2.34 MB)

Status

Gepubliceerd, 1 juni 2016

Opdrachtgever

IenM

Trefwoorden

tumoren
radiofrequente velden
draadloos internet
Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies dat vandaag uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. G.C. van Rhoon, hoogleraar fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. J.J.G. Geurts, hoogleraar translationele neurowetenschappen, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. A. Huss, epidemioloog, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. S. Le Cessie, statisticus, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen UR
Lid:
dr. R. van Strien, epidemioloog; medisch milieukundige, GGD, Amsterdam
Lid:
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. G. Kelfkens, fysicus, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht; voorzitter Wetenschapsforum, Kennisplatform
Waarnemer:
dr. M.J.M. Pruppers, Kennisplatform Elektromagnetische velden, Bilthoven
Waarnemer:
J. Robijns, EZ, Den Haag
Waarnemer:
R.P.R. Schutte, IenM, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. H.F.G. van Dijk (hfg.van.dijk@gr.nl)
Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2016; publication no. 2016/06. ISBN 978-94-6281-098-3