Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 862.12 KB)

Samenvatting
(PDF, 41.92 KB)

Reactie minister
(PDF, 91.99 KB)

Status

Gepubliceerd, 5 september 2014

Opdrachtgever

I&M

Mobile phones and cancer / Part 2. Animal studies on carcinogenesis

Het gebruik van het radiofrequente deel van het elektromagnetisch spectrum voor mobiele telecommunicatie toepassingen biedt vele voordelen voor het dagelijks leven. De daarmee gepaard gaande blootstelling aan de elektromagnetische velden leidt echter ook tot zorgen, bijvoorbeeld dat er een verhoogde kans is op het krijgen van kanker.

De Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad heeft systematische literatuurstudies uitgevoerd van de epidemiologische en dierexperimentele gegevens over de relatie tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en kanker. In een advies dat in juni 2013 is uitgebracht zijn de epidemiologische gegevens besproken. Het nu uitgebrachte Engelstalige advies Mobile phones and cancer. Part 2. Animal studies on carcinogenesis bevat de analyse van de dierexperimentele gegevens. De commissie concludeert op grond van deze gegevens dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden bij proefdieren kanker kan veroorzaken of de ontwikkeling van kanker kan stimuleren.

In een derde advies zal de commissie de bevindingen uit de eerste twee adviezen integreren en bespreken in het licht van de classificatie van radiofrequente elektromagnetische velden door het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie als “mogelijk kankerverwekkend bij mensen”. Dat advies wordt begin 2015 verwacht.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. G.C. van Rhoon, hoogleraar fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen University
Lid:
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch milieukundige, Hulpverlening Gelderland Midden, GGD, Arnhem
Lid:
prof. dr. R.A. Woutersen, emeritus hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen University and Research centre
Lid:
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische velden en gezondheid, Technische Universiteit Eindhoven; TNO, Den Haag
Adviseur:
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Adviseur:
prof. dr. I.A. Kreis, Gezondheidsraad, Den Haag
Waarnemer:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht; voorzitter Wetenschapsforum, Kennisplatform
Waarnemer:
J. Robijns, Adviseur Markttoegang, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
Waarnemer:
R.P.R. Schutte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Mobile phones and cancer: Part 2. Animal studies on carcinogenesis. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2014; publication no. 2014/22. ISBN 978-94-6281-012-9