Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 2.86 MB)

Samenvatting
(PDF, 65.49 KB)

Persbericht
(PDF, 39.07 KB)

Reactie minister
(PDF, 105.05 KB)

Status

Gepubliceerd, 3 juni 2013

Trefwoorden

straling
mobiele telefoon
elektromagnetische velden
kanker
hersentumoren
epidemiologie
Mobiele telefoons en kanker. Deel 1. Epidemiologie van tumoren in het hoofd

Om eventuele gezondheidsschade door gebruik van mobiele telefoons aan het licht te brengen, met name tumoren in het hoofd, wordt al langere tijd veel onderzoek gedaan. Op dit moment zijn gegevens beschikbaar over een gebruiksperiode van maximaal 13 jaar. Daaruit komt geen duidelijk bewijs naar voren dat deze gebruiksduur een verhoogd risico geeft op een hersentumor of andere tumoren in het hoofd. Over de risico’s op langere termijn kan niets worden gezegd: daarvoor hebben we langere looptijden van het onderzoek nodig. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. G.C. van Rhoon, hoogleraar fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen University
Lid:
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch milieukundige, Hulpverlening Gelderland Midden, GGD, Arnhem
Lid:
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische velden en gezondheid, Technische Universiteit Eindhoven; TNO, Den Haag
Adviseur:
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
ir. R.M. van der Graaf, algemeen secretaris, Kennisplatform Elektromagnetische velden, Bilthoven
Waarnemer:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht; voorzitter Wetenschapsforum, Kennisplatform
Waarnemer:
dr. H.K. Leonhard, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Groningen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
prof. dr. I.A. Kreis
Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Mobile phones and cancer. Part 1: Epidemiology of tumours in the head. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2013; publication no. 2013/11. ISBN 978-90-5549-960-1