Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 2.72 MB)

Samenvatting
(PDF, 45.63 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 54.17 KB)

Persbericht
(PDF, 76.25 KB)

Reactie minister
(PDF, 53.99 KB)

Status

Gepubliceerd, 20 juli 2016

Opdrachtgever

IenM

Trefwoorden

gezondheid
milieufactoren
omgeving
Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid

Om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de regelgeving striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden. Lokaal kan daarvan gemotiveerd afgeweken worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid aan de staatssecretaris van IenM.

Commissie

Voorzitter:
dr. F. Woudenberg, psycholoog, hoofd cluster leefomgeving, GGD Amsterdam
Lid:
prof. dr. P. Leroy, hoogleraar milieu en beleid, Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
prof. dr. M.F. Verweij, hoogleraar filosofie, Wageningen UR
Adviseur:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar Environmental Health Impact Assessment, IRAS, Universiteit van Utrecht / Chief Science Officer Integrated Risk Assessment, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Adviseur:
dr. D. Sijm, hoofd bureau REACH, centrum Veiligheid, Stoffen en Producten, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, IenM, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
drs. J.W. Dogger (sies.dogger@gr.nl)
Secretaris:
drs. M. Drijver (marjon.drijver@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/12. ISBN 978-94-6281-133-1