Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 3.75 MB)

Samenvatting
(PDF, 136.92 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 91.11 KB)

Persbericht
(PDF, 32.35 KB)

Reactie minister
(PDF, 249.49 KB)

Status

Gepubliceerd, 29 januari 2014

Opdrachtgever

I&M en EZ

Trefwoorden

landbouw
diagnostisch onderzoek
nevenbevindingen
Gewasbescherming en omwonenden

Er is onderzoek nodig naar de mate waarin omwonenden van landbouwpercelen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarover is nu onvoldoende bekend. Vooral uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Verder beveelt de Gezondheidsraad aan maatregelen te nemen om de blootstelling te verminderen. Dat staat in een advies dat de raad vandaag aanbiedt aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.

Eerdere adviezen van de Gezondheidsraad over gewasbeschermingsmiddelen:

  1. Gezondheidsraad. Briefadvies Gezondheidsrisico’s door gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw: het nut van onderzoek onder omwonenden. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/18.
  2. Gezondheidsraad. Bestrijdingsmiddelen in voedsel: beoordeling van het risico voor kinderen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2004; publicatie nr 2004/11.
  3. Gezondheidsraad. Atmosferische verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen: een ecologische risico-evaluatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000; publicatie nr 2000/03.
  4. Ge­zond­heids­raad. Briefadvies Test chemische Stoffen. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2012; publicatienr. 2012/34.
  5. Gezondheidsraad. Voorzorg met rede. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/18.

Commissie

Voorzitter:
dr. F. Woudenberg, psycholoog, GGD Amsterdam
Lid:
prof. dr. M. van den Berg, hoogleraar Toxicologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. P.J. Boogaard, toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
Lid:
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment
Lid:
dr. R.M. Meertens, psycholoog, Maastricht University
Lid:
prof. dr. P.J.J. Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Lid:
dr. ir. P.T.J. Scheepers, toxicoloog, Radboudumc, Nijmegen
Adviseur:
dr. ir. F. van den Berg, milieuchemicus, Team Environmental Risk Assessment, Alterra, Wageningen University & Research Centre
Adviseur:
ir. M. Busschers, toxicoloog, College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, Wageningen
Adviseur:
drs. M. Drijver, arts, Gezondheidsraad, Den Haag
Adviseur:
dr. ir. C.M.J. Jacobs, meteoroloog, Team Climate Change and Adaptive Land and Water Management, Alterra, Wageningen University & Research Centre
Adviseur:
dr. B.C. Ossendorp, risicobeoordelaar, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
dr. M.N.E. Nelemans, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. H.F.G. van Dijk (hfg.van.dijk@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Gewasbescherming en omwonenden. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/02. ISBN 978-90-5549-992-2