Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 82.56 KB)

Status

Gepubliceerd, 12 november 2009

Briefadvies UV straling en zonnebanken

In juli 2009 heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC) de classificatie van het gebruik van bruiningsapparatuur die ultraviolette (UV) straling uitzendt (zonnebanken) aangepast van ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’ naar ‘kankerverwekkend voor mensen’. In een briefadvies dat op 12 november 2009 is uitgebracht aan de bewindslieden van VROM en VWS geeft de Gezondheidsraad een nadere toelichting op de achtergrond en betekenis van de herziene IARC-classificatie en van de wetenschappelijke kennis over effecten van UV-straling. Daarbij bespreekt de raad niet alleen de negatieve effecten van blootstelling aan UV-straling, waarbij de nadruk op de vorming van huidkanker ligt, maar ook een belangrijk positief effect: de vorming van vitamine D.

Commissie

 • prof. dr. M. de Visser, vicevoorzitter Gezondheidsraad, Den Haag; hoogleraar neuromusculaire ziekten, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • prof. dr. D. van Norren, hoogleraar oogfysica, Universiteit Utrecht, vicevoorzitter
 • dr. L.M. van Aernsbergen, fysicus, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, waarnemer
 • dr. H.F. Boersma, fysicus, Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. J. Geleijns, fysicus, Leids Universitair Medisch Centrum
 • dr. F.R. de Gruijl, biofysicus, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen, hoogleraar reactorfysica, Technische Universiteit Delft
 • prof. dr. M.G.M. Hunink, hoogleraar klinische epidemiologie en biostatistiek, Erasmus MC Rotterdam
 • dr. A. Keverling Buisman, fysicus, Schoorl, adviseur
 • prof. dr. A.J. van der Kogel, hoogleraar radiobiologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud
 • prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk, hoogleraar klinische fysica, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. J.W. Leer, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud
 • ir. L.W. Meinders, Inspectie voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, waarnemer
 • prof. dr. L. Mullenders, hoogleraar toxicogenetica, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. W.F. Passchier,emeritus hoogleraar risico-analyse, Universiteit Maastricht
 • prof. dr. T.J.F. Savelkoul, hoogleraar medische toxicologie en stralingshygiene, Leids Universitair Medisch Centrum
 • drs. A.M.T.I. Vermeulen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, waarnemer
 • prof. dr. L. Verschaeve, hoogleraar toxicologie, Universiteit van Antwerpen, België
 • prof. dr. ir. A. Vander Vorst, emeritus hoogleraar elektrotechniek, Louvain la Neuve, België
 • prof. dr. ir. A.A. van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en stralingsmutagenese, Universiteit Leiden
 • dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Dit advies is voorbereid door prof. dr. W.F. Passchier, dr. F.R. de Gruijl en dr. E. van Rongen. Het is vervolgens aan de voltallige beraadsgroep voorgelegd. Tevens is dr. E. de Vries, epidemiologe aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, om commentaar gevraagd.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Ge­zond­heids­raad. Brief­ad­vies UV straling en zonnebanken. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2009; 2009/11.