Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 49.83 KB)

Status

Gepubliceerd, 8 juli 2015

Opdrachtgever

IenM

Briefadvies Intrekking 3-m vuistregel

Antennes voor mobiele telefonie zijn sterker geworden. De in 2000 door de Gezondheidsraad voorgestelde vuistregel om voor de veiligheid minimaal drie meter afstand aan te houden, voldoet daarom niet meer altijd. 

De Gezondheidsraad stelt nu voor om voortaan de veilige afstand te hanteren die past bij de maximale zendsterkte van een antenne.  Het Agentschap Telecom berekent deze veilige afstand per antenne en legt deze vast in het Antenneregister. 

De in het Antenneregister opgegeven waarden hebben betrekking op blootstelling van de algemene bevolking. De Gezondheidsraad beveelt aan om ook de overeenkomstige waarden voor blootstelling van werknemers (waarvoor andere blootstellingslimieten gelden) in het Antenneregister op te nemen, en aan te geven hoe rekening gehouden kan worden met meerdere dicht bij elkaar staande antennes.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. G.C. van Rhoon, hoogleraar fysische aspecten van elektromagnetische velden en gezondheid, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen University
Lid:
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch milieukundige, Hulpverlening Gelderland Midden, GGD, Arnhem
Lid:
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische velden en gezondheid, Technische Universiteit Eindhoven; TNO, Den Haag
Adviseur:
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht; voorzitter Wetenschapsforum, Kennisplatform
Waarnemer:
dr. M.J.M. Pruppers, plaatsvervangend algemeen secretaris, Kennisplatform Elektromagnetische velden, Bilthoven
Waarnemer:
J. Robijns, Adviseur Markttoegang, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
Waarnemer:
R.P.R. Schutte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad.Briefadvies Intrekking 3-m vuistregel. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/20.