Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 551.34 KB)

Persbericht
(PDF, 295.59 KB)

Reactie minister
(PDF, 222.02 KB)

Status

Gepubliceerd, 15 december 2016

Briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu

Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Ze hopen zich op in mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen terecht. Ook komen ze voor in de lucht en kunnen we ze inademen. Hoe ongezond dat is, weet op dit moment niemand. De Gezondheidsraad vindt dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn, evenals onderzoek naar de blootstelling aan plastic deeltjes via de voeding en andere routes en naar hun schadelijkheid voor de gezondheid. Daarvoor is het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden een eerste vereiste. Dit schrijft de raad in een briefadvies aan de staatssecretaris van IenM.

Commissie

Voorzitter:
dr. F. Woudenberg, manager afdeling leefomgeving, GGD, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ing. J.W. Erisman, directeur Louis Bolk Instituut, Driebergen; bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies, VU Amsterdam
Lid:
dr. P.J. van den Hazel, medisch milieukundige, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Arnhem
Lid:
prof. dr. R. Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse, Wageningen University and Research
Lid:
prof. dr. J.P. van der Sluijs, hoogleraar algemene wetenschapstheorie van de natuurwetenschappen, Universiteit van Bergen, Noorwegen; universitair hoofddocent nieuwe risico's, Copernicus instituut voor duurzame ontwikkeling, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. A.P. van Wezel, hoogleraar waterkwaliteit en gezondheid, Universiteit Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. ir. E. Lebret, Chief Science Officer Integrated Risk Assessment, RIVM, Bilthoven; hoogleraar Environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Waarnemer:
ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, IenM, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. M.M.H.E. van den Berg
Secretaris:
dr. ir. P.W. van Vliet (pw.van.vliet@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/17.