Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 254.08 KB)

Persbericht
(PDF, 152.35 KB)

Status

Gepubliceerd, 27 januari 2015

Briefadvies Gezondheidsrisico's van leds

Ledlicht wordt steeds meer toegepast: in verlichting en in beeldschermen van onder meer smartphones en tablets. Naast de vele voordelen heeft het blauwere licht mogelijk ook risico’s voor de gezondheid, zoals verstoring van de biologische klok en oogschade. Consumenten attenderen op mogelijkheden om die risico’s te beperken is volgens de Gezondheidsraad belangrijk. Ook pleit de raad voor ontwikkeling van producten die ledlicht met minder blauw afgeven en meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van ledlicht.

Commissie

Voorzitter:
dr. F. Woudenberg, psycholoog en hoofd cluster medische milieukunde, GGD Amsterdam
Lid:
prof. dr. M. van den Berg, hoogleraar toxicologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. J.W. Erisman, bijzonder hoogleraar integrale stikstofproblematiek, Vrije Universiteit Amsterdam; directeur Louis Bolk Instituuut, Driebergen
Lid:
dr. P.J. van den Hazel, medisch-milieukundige, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Arnhem
Lid:
prof. dr. ir. E. Lebret, hoogleraar Environmental Health Impact Assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. R. Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse, Wageningen University and Research Centre
Lid:
dr. J.P. van der Sluijs, universitair hoofddocent nieuwe risico's, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
Waarnemer:
ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag
Waarnemer:
dr. A.A.J. van Iersel, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. ir. P.W. van Vliet (pw.van.vliet@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Briefadvies Gezondheidsrisico's van leds. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/02.