Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 559.62 KB)

Samenvatting
(PDF, 22.94 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 15.28 KB)

Persbericht
(PDF, 20.64 KB)

Status

Gepubliceerd, 26 april 2010

Opdrachtgever

VROM

Trefwoorden

bewegen
obesitas
overgewicht
leefstijl
Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag

Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat niet alleen om sporten, maar vooral om dagelijks bewegen, van lopen en fietsen naar school, werk en winkels tot traplopen, stevig wandelen en buitenspelen. De inrichting van de gebouwde omgeving lijkt een stimulerend effect te kunnen hebben, al is hard wetenschappelijk bewijs nog schaars. Kansen kunnen echter ook nu al worden benut, zeker waar raakvlakken bestaan met andere beleidsterreinen, zoals verkeersveiligheid en milieu. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vandaag aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangeboden advies Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag.

Commissie

 • prof. dr. H.C.G. Kemper, emeritus hoogleraar gezondheidskunde m.b.t. bewegen, EMGO+ Instituut VU Medisch Centrum, Amsterdam, voorzitter
 • ir. J.H.M. van den Bogaard, senior beleidsmedewerker Gezondheid en Leefomgeving, GGD Rotterdam-Rijnmond
 • prof. dr. M.J. Dijst, hoogleraar stadsgeografie, faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
 • dr. ir. M. van Dorst, stedenbouwkundige, faculteit Bouwkunde afdeling Urban Design, Technische Universiteit Delft
 • drs. E.L. Engelsman, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, ambtelijk adviseur (tot 1 september 2009)
 • drs. M.J.M. Knops, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag,  ambtelijk adviseur
 • dr. S. Kremers, gezondheidswetenschapper, Vakgroep Gezondheidsbevordering, Universiteit Maastricht
 • prof. dr. L. Lechner, hoogleraar gezondheidspsychologie, Open Universiteit Nederland, Heerlen
 • dr. F.J. van Lenthe, epidemioloog, Instituut voor maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • prof. dr. W. van Mechelen, hoogleraar bedrijfs- en sportgeneeskunde, EMGO+ Instituut VU Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, in het bijzonder de gezondheid van groepen in achterstandsituaties, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
 • dr. ir. G.C.W. Wendel-Vos, voedingswetenschapper/epidemioloog, Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • drs. M.M.H.E. van den Berg, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris (tot 1 september 2009)
 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris, (vanaf 1 september 2009)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/04. ISBN 978-90-5549-794-2