Gezonde leefomgeving

Welke invloeden uit het milieu kunnen een positief of negatief effect hebben op de gezondheid?

Denk hierbij aan blootstelling aan asbest, fijn stof of hormoonontregelende stoffen.
Andere GR-publicaties binnen dit aandachtsgebied richten zich onder meer op de kwaliteit van het binnenmilieu in huizen en scholen en op de relatie tussen de inrichting van de leefomgeving en gezond bewegen.

Vaste activiteiten binnen dit aandachtsgebied zijn:

  • signaleren van ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en omgeving (milieu)
  • beoordelen van de risico’s van elektromagnetische velden (Jaarbericht Elektromagnetische velden).