Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 3.34 MB)

Samenvatting
(PDF, 2.67 MB)

Adviesaanvraag
(PDF, 41.91 KB)

Persbericht
(PDF, 34.73 KB)

Reactie minister
(PDF, 119.76 KB)

Status

Gepubliceerd, 15 december 2014

Opdrachtgever

SZW

Trefwoorden

vaccinatie
infectieziekten
werknemers
Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie

Vaccinatie van werknemers kan helpen om hen te beschermen wanneer ze op hun werk worden blootgesteld aan virussen en bacteriën. Soms loopt de werknemer zelf niet zoveel risico, maar kan hij wel derden besmetten, bijvoorbeeld kwetsbare patiënten of jonge kinderen. Ook dan kan vaccinatie uitkomst bieden. Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde de Gezondheidsraad twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen wanneer vaccinatie aan te raden is: één om de gezondheid van werknemers te beschermen en één in het belang van derden. Door beide kaders te hanteren kunnen werkgevers een geïntegreerde afweging maken omtrent het aanbieden van vaccinatie aan werknemers.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. E.J. Ruitenberg, emeritus hoogleraar immunologie, Universiteit Utrecht / hoogleraar internationale volksgezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
Lid:
prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
drs. G. Frijstein, bedrijfsarts, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. mr. J.K.M. Gevers, emeritus hoogleraar gezondheidsrecht, AMC, Universiteit van Amsterdam
Lid:
dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht / PreventPartner, Nijmegen
Lid:
prof. dr. C.T.J. Hulshof, hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, AMC, Universiteit van Amsterdam / Coordinator richtlijnen, NVAB, Utrecht
Lid:
dr. J.J. Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige/bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / AMC, Amsterdam
Lid:
dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, ArboUnie Expertise Centrum Toxische Stoffen, Utrecht / IRAS Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht / Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. ir. T. Smid, bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden, VUmc, Amsterdam / adviseur arbeidsomstandigheden, KLM Health Services, Schiphol-Oost, Amsterdam
Lid:
prof. dr. M.F. Verweij, hoogleraar filosofie, Wageningen University
Lid:
prof. dr. H.L. Zaaijer, hoogleraar bloedoverdraagbare infecties, Academisch Medisch Centrum en Sanquin, Amsterdam
Adviseur:
prof. dr. J.T. van Dissel, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum / directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Waarnemer:
dr. J.E. van Steenbergen, arts-epidemioloog, Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Waarnemer:
P.B. Wulp, bedrijfsarts en medisch adviseur, Inspectie SZW, Utrecht

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. A.S.A.M. van der Burght (draftOSH@gr.nl)
Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/30. ISBN 978-94-6281-019-8