Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.27 MB)

Samenvatting
(PDF, 67.41 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 46.25 KB)

Persbericht
(PDF, 114.99 KB)

Status

Gepubliceerd, 16 december 2011

Opdrachtgever

SZW

Trefwoorden

grenswaarden
methylmethacrylaat
MMA
Methylmethacrylaat

Inademing van methylmethacrylaat kan irritatie in de neus veroorzaken. Wanneer de concentratie van deze stof in de lucht op de werkplek lager blijft dan 160 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag, wordt dit voorkomen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Commissie

 • prof. dr. G.J. Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie, Universiteit Leiden, voorzitter
 • dr. P.J. Boogaard, toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
 • mr. J.J.A.M. Brokamp, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, adviseur
 • prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
 • dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
 • prof. dr. H. van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit Maastricht; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. T.M. Pal, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 • prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductietoxicologie, Universiteit Utrecht; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • prof. dr. H.P.J te Riele, hoogleraar moleculair biologie, Nederlands Kanker Instituut - Antonie van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr. G.M.H. Swaen, epidemioloog, Dow Benelux NV, Terneuzen
 • dr. ir. R.C.H. Vermeulen, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
 • prof. dr. R.A. Woutersen, hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum; TNO Innovation for life, Zeist
 • drs. P.B. Wulp, bedrijfsarts, Arbeidsinspectie, Groningen
 • dr. J.M. Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Methyl methacrylate. Health-based recommended occupational exposure limit. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2011; publication no. 2011/38. ISBN 978-90-5549-880-2