Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 387.56 KB)

Samenvatting
(PDF, 27.79 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 45.38 KB)

Persbericht
(PDF, 21.42 KB)

Status

Gepubliceerd, 24 november 2008

Hittestress op de werkplek

De Gezondheidsraad heeft onderzocht of er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn met betrekking tot gezondheidskundige en veiligheidskundige grenswaarden voor hittestress op de werkplek. De referentiewaarden voor hittestress die op dit moment bij de handhaving gebruikt worden helpen weliswaar acute hitteziekten te voorkómen, maar zijn niet afdoende tegen nadelige mentale effecten. Nieuwe inzichten omtrent deze nadelige effecten lijken mogelijkheden te bieden voor veiligheidskundige grenswaarden.

Commissie

 • prof. dr. ir. T. Smid, bijzonder hoogleraar Arbeidsomstandigheden, VUmc, Amsterdam en adviseur arbeidsomstandigheden, KLM Health Services, Schiphol-Oost, voorzitter
 • prof. dr. A.J. van der Beek, hoogleraar Epidemiologie van arbeid en gezondheid, EMGO instituut, VUmc, Amsterdam
 • dr. ir. A. Burdorf, universitair hoofddocent Arbeidsepidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, hoogleraar Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam
 • prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment
 • Sciences, Utrecht
 • prof. dr. J.J.L. van der Klink, hoogleraar Sociale geneeskunde arbeid en gezondheid, UMC, Groningen
 • prof. dr. W.R.F. Notten, hoogleraar Kennismanagement innovatie in de gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam
 • drs. R.M. Roodenburg, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur
 • dr. T. Spee, beleidsadviseur Arbeidshygiëne, Stichting Arbouw, Amsterdam
 • J. van der Wal, hoofd Veiligheid, Shell Europa Exploratie en Productie, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen
 • dr. C.A. Bouwman, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • dr. A.S.A.M. van der Burght, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Hittestress op de werkplek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/24. ISBN 978-90-5549-735-5