Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 462.36 KB)

Samenvatting
(PDF, 51.92 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 18.82 KB)

Persbericht
(PDF, 21.29 KB)

Status

Gepubliceerd, 18 december 2008

Opdrachtgever

SZW

Gamma-Butyrolactone; Health-based recommended occupational exposure limit

Gamma-butyrolacton (GBL) is een olieachtige stof die in uiteenlopende bedrijfstakken wordt gebruikt als oplosmiddel of bestanddeel, bijvoorbeeld bij het produceren van polymeren (elektronica-industrie), chemische verfverwijderaars, en vitaminen en geneesmiddelen. Om werknemers die gamma-butyrolacton inademen adequaat te beschermen tegen mogelijk nadelige gevolgen, is nagegaan bij welke blootstelling gezondheidsschade op kan treden. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor twee gezondheidskundige advieswaarden en een zogenaamde ‘huidnotatie’. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Commissie

 • prof. dr. G.J. Mulder, toxicoloog, Universiteit Leiden, Leiden, voorzitter
 • dr. R.B. Beems, toxicologisch patholoog, voorheen werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. P.J. Boogaard, toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
 • mr. J.J.A.M. Brokamp, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, adviseur
 • prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
 • prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, epidemioloog, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
 • prof. dr. H. van Loveren, immunoloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. T.M. Pal, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 • prof. dr. A.H. Piersma, reproductietoxicoloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • prof. dr. H.P.J te Riele, moleculair bioloog, Nederlands Kanker Instituut - Antonie van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, toxicoloog, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Wageningen
 • dr. H. Roelfzema, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • prof. dr. ir. T. Smid, arbeidshygiënist – epidemioloog, KLM Health Services, Schiphol en VU medisch centrum, Amsterdam
 • dr. G.M.H. Swaen, epidemioloog, Dow Benelux N.V., Terneuzen
 • dr. R.A. Woutersen, toxicologisch patholoog, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
 • drs. P.B. Wulp, bedrijfsarts, Arbeidsinspectie, Groningen
 • dr. J.M. Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Gamma-Butyrolactone; Health-based recommended occupational exposure limit. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2008; publication no. 2008/13OSH. ISBN 978-90-5549-741-6