Gezonde arbeidsomstandigheden

Hoe kunnen werknemers beschermd worden tegen arbeidsomstandigheden die hun gezondheid mogelijk schaden?

De Gezondheidsraad adviseert jaarlijks over een groot aantal stoffen waarmee werknemers tijdens hun werk in aanraking kunnen komen. Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad over arbeidsrisico’s als de lichamelijke en psychosociale belasting van werknemers.

Vaste activiteiten binnen dit aandachtsgebied zijn:

  • signaleren van risico’s in arbeidsomstandigheden
  • adviseren over bescherming tegen schadelijke stoffen
  • adviseren over bescherming tegen kankerverwekkende stoffen
  • adviseren over bescherming tegen reproductietoxische stoffen (stoffen die effecten hebben op de vruchtbaarheid of het nageslacht).