Op dit deel van de website valt meer te lezen over de taak van de Gezondheidsraad en over de manier waarop de raad die uitvoert. De wettelijke taak van de Gezondheidsraad geeft richting aan de werkwijze. Het gaat om het weloverwogen verzamelen en beoordelen van wetenschappelijke gegevens met het oog op beleidsvraagstukken. De kwaliteit van dit proces wordt op diverse manieren gewaarborgd. Daartoe behoren multidisciplinaire commissies met een professioneel secretariaat, een code ter voorkoming van beïnvloeding door belangenverstrengeling, internationale samenwerking en toetsing van conceptadviezen.