U heeft gezocht naar hoogspanningslijnen. 46 resultaten gevonden.

Pagina's

Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig

Gezien de mogelijke samenhang tussen kinderleukemie en hoogspanningslijnen blijft voorzorgsbeleid nodig volgens de Gezondheidsraad. Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig ...

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen ...

Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid

Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid

Commissie buigt zich over afwegingskader gezondheid in milieubeleid

Op 13 juli jl. installeerde Gezondheidsraadvoorzitter prof. Pim van Gool een kleine commissie die begin 2016 zal adviseren over een afwegingskader voor gezondheidsaspecten in het milieubeleid.

Werk­programma

Werk­programma

Childhood leukaemia and environmental factors

Childhood leukaemia and environmental factors

Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2013

De Gezondheidsraad heeft vandaag zijn Werkprogramma 2013 aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de coördinerend minister voor de Gezondheidsraad.

Commissie Elektromagnetische velden (EMV)

Commissie Elektromagnetische velden (EMV)

Sociale aspecten van de leefomgeving in relatie tot milieu en gezondheid

Sociale aspecten van de leefomgeving in relatie tot milieu en gezondheid

Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen

Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen

Pagina's