Commissies bestaan uit leden van de Gezondheidsraad en andere deskundigen. Doorgaans is er een dertigtal commissies gelijktijdig werkzaam. Er zijn ad hoc-commissies, die speciaal voor een bepaald advies worden geformeerd, maar ook vaste commissies die de vaste activiteiten van de Gezondheidsraad voor hun rekening nemen. Leden van vaste commissies zijn ook lid van de Gezondheidsraad. De vaste activiteiten zijn op deze site per aandachtsgebied vermeld.

De vaste commissies zijn: