Logo JongGRDe Gezondheidsraad maakt dankbaar gebruik van zijn netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

JongGR organiseert bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met beleidsambtenaren. Daarnaast worden jongGR leden betrokken bij het werk van commissies van de Gezondheidsraad, bijvoorbeeld in workshops of consultaties.

Eeder bracht jongGR een signalement uit over het beter benutten van wetenschappelijke kennis over gezond opgroeien door beleid en praktijk. Ook werd een online magazine uitgebracht met onder andere vijf ontwikkelingen op biomedisch gebied. Naar aanleiding van het signalement over gezond opgroeien organiseerde jongGR een symposium  voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals.