Naast de vaste commissies kent de Gezondheidsraad ad-hoccommissies. Per adviesaanvraag streeft de raad ernaar de beste deskundigen uit het land te verzamelen, bij voorkeur afkomstig van diverse universitair medische centra, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze ad-hoccommissies moeten multidisciplinair zijn om ervoor te zorgen dat alle invalshoeken van de adviesaanvraag zijn gedekt.

De ad-hoccommissies zijn: