Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

Zelfredzaamheid van ouderen

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van thuiswonende (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt een daarvoor ingestelde commissie wat er inmiddels bekend is en wat er verder nodig is op het gebied van onderzoek ter bevordering van de zelfredzaamheid van ouderen.