Status

In de planning

Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

De Gezondheidsraad gaat periodiek na of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen aanpassing behoeven, dan wel of nieuwe normen moeten worden geformuleerd. Bij het afleiden van normen maakt de raad zo veel mogelijk gebruik van internationale rapporten over voedingsnormen. Recent zijn voedingsnormen beschikbaar gekomen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De Commissie Voeding van de raad evalueert deze normen in deeladviezen. Het eerste advies betreft de normen voor volwassenen.