Status

In de planning

Opdrachtgever

LNV, IenE, VWS

Veehouderij en omwonenden

In 2012 bracht de Gezondheidsraad advies uit over gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen. De destijds beschikbare gegevens hadden volgens de raad beperkte zeggingskracht. Nader onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen bieden. Inmiddels is aanvullend onderzoek voor een belangrijk deel uitgevoerd . Naar aanleiding daarvan kreeg de Gezondheidsraad opnieuw een adviesaanvraag voorgelegd. Kernvraag is hoe sterk de aanwijzingen zijn voor gezondheidsrisico’s rond veehouderijen in het licht van de nieuwste gegevens.