Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

Vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeelt de Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad het belang van vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen. Ze bekijkt daarbij of er enkel een individueel belang is, of dat er ook sprake is van een collectief of publiek belang. Het oordeel hierover heeft consequenties voor het advies over de rol van de overheid bij vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen.