Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

Screenen op darmkanker met risicomodel

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wil binnen het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoek doen naar de meerwaarde van een risicomodel vergeleken met alleen een ontlastingstest. Hiervoor is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) een vergunning nodig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad toetst de vergunningaanvraag aan de WBO en adviseert de minister hierover.