Status

In de planning

Opdrachtgever

IenW

Rijgeschiktheid eenogige beroepschauffeurs

Op verzoek van de minister van IenW brengt de Commissie Rijgeschiktheid advies uit over de rijgeschiktheid van vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs die het gezichtsvermogen in een oog verliezen. Volgens de Europese rijbewijsrichtlijn mogen deze chauffeurs niet meer beroepsmatig rijden. In Nederland bestaat sinds 1994 een uitzonderingsregel waardoor deze chauffeurs onder bepaalde omstandigheden geschikt kunnen worden verklaard voor een geografisch beperkt rijbewijs. De vraag van de minister is of het voor de verkeersveiligheid wenselijk is om de uitzonderingsituatie te laten bestaan.