Status

In de planning

Opdrachtgever

IenM

Rijgeschiktheid bij diabetes mellitus

Op verzoek van de minister van IenM adviseert de Gezondheidsraad over rijgeschiktheid bij diabetes mellitus naar aanleiding van een wijziging in de Europese regelgeving. Na goedkeuring door de Europese Commissie dienen de aanbevelingen te worden verwerkt in de nationale regelingen van de verschillende lidstaten. Daarbij mogen lidstaten wel strengere eisen stellen, maar geen lichtere.