Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

PrEP ter preventie van hiv: collectieve of individuele verantwoordelijkheid?

Een relatief nieuwe manier om een hiv-infectie te voorkomen is het gebruik van antivirale middelen door mensen die nog geen hiv hebben, maar wel een hoog risico lopen: Pre-Expositie Profylaxe (PrEP). Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Gezondheidsraad zich buigen over de vraag of er hierbij sprake is van een collectief belang voor de volksgezondheid.