Status

In de planning

Opdrachtgever

SZW

Langer doorwerken en gezondheid

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evalueert een commissie van de Gezondheidsraad wat de relatie is tussen gezondheid en langer door kunnen werken. Van belang hierbij is welke groepen in de samenleving speciale aandacht vragen. Ook gaat de commissie in op randvoorwaarden en maatregelen die de inzetbaarheid van oudere werkenden kunnen ondersteunen.