Status

In de planning

Opdrachtgever

IenW

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: leukemie en andere vormen van kanker bij kinderen

Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een grotere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Mogelijk spelen magnetische velden hierbij een rol. Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) actualiseert de Gezondheidsraad het advies over hoogspanningslijnen uit 2000. De commissie elektromagnetische velden betrekt daarbij niet alleen kinderleukemie maar ook andere gezondheidseffecten. Op 4 april verschijnt het eerste deel van het geactualiseerde advies. Dat deel gaat over leukemie en andere vormen van kanker bij kinderen. In daaropvolgende delen komen de gezondheidseffecten bij volwassenen aan bod: leukemie en andere vormen van kanker en de ziekte van Alzheimer en andere  neurodegeneratieve aandoeningen.