Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

Hepatitis E-virus en bloeddonaties

Sinds juli 2017 test Sanquin Bloedvoorziening alle bloeddonaties op besmetting met het hepatitis E-virus, waarvoor 3 miljoen euro per jaar is begroot. Het Ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd over het voortzetten of beëindigen van deze test te adviseren. Daarbij werden drie deelvragen voorgelegd: of de test de meest (kosten)effectieve methode is om risicopatiënten te beschermen, of het veilig en doelmatig zou zijn slechts een deel van de bloeddonaties te testen, en of er buiten de bloedvoorziening maatregelen getroffen kunnen worden om risicopatiënten te beschermen.