Status

In de planning

Gezondheidswinst door schonere lucht

De lucht in Nederland is de afgelopen decennia een stuk schoner geworden. Desondanks levert luchtverontreiniging nog steeds een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) is de Commissie Luchtkwaliteit nagegaan wat bekend is over de gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en wat, vanuit het oogpunt van gezondheidswinst, de aangrijpingspunten zijn voor beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren.