Status

In de planning

Opdrachtgever

SZW

Gezondheidseffecten van nachtwerk

Werken in de nacht kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een speciaal hiervoor ingestelde commissie evalueren om welke schadelijke effecten het gaat en beoordelen of er effectieve preventieve maatregelen zijn aan te wijzen.