Status

In de planning

Geslachtscellen uit het lab

De techniek in-vitrogametogenese (IVG) belooft in de nabije toekomst een einde te maken aan ongewenste onvruchtbaarheid. Hoewel IVG beantwoordt aan een diepgeworteld verlangen van veel wensouders om een genetisch eigen kind te krijgen, roept deze techniek ook ethische en maatschappelijke vragen op. Met dit signalement nodigt de CEG-commissie artsen, politici, beleidsmakers en anderen uit om tijdig op deze vragen te reflecteren.