Status

In de planning

Opdrachtgever

VWS

Gehechtheid en ernstige negatieve jeugdervaringen

Bij mensen die als kind traumatische ervaringen meemaken, worden op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen gezien. De afgelopen jaren is er meer aandacht voor de gehechtheidsrelatie tussen ouders en kinderen als mogelijke beschermende factor tegen (de gevolgen van) ernstige negatieve jeugdervaringen. Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport buigt een commissie van de raad zich over de vraag of het stimuleren van veilige gehechtheidsrelaties ernstige negatieve jeugdervaringen kan voorkomen en tot een betere gezondheid leidt.