Status

In de planning

Opdrachtgever

SZW

Fenytoïne

Op verzoek van de minister van SZW gaat de Gezondheidsraad na of beroepsmatige blootstelling aan fenytoïne kwaad kan voor de voortplanting.