Status

In de planning

Opdrachtgever

SZW

DEGME: beoordeling van reproductietoxische effecten

De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen zal de gevolgen beoordelen van blootstelling aan diethyleenglycol (mono)methylether DEGME voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie worden geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.