Status

In de planning

Alcohol en hersenen bij jongeren

De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd wat er bekend is over de rol van alcoholconsumptie bij de hersenenontwikkeling van jongeren van 12 tot ongeveer 24 jaar. De Gezondheidsraad brengt de wetenschappelijke literatuur hierover systematisch in kaart.