• Internationale impact van beweegrichtlijnen uit Nederland-Fietsland

  De Beweegrichtlijnen 2017 zijn geschreven voor de Nederlandse context, maar de robuuste analyse van de stand van wetenschap kan ook onderzoekers in andere landen werk besparen.
 • Beleidsmakers binnen beeld

  In 2017 investeerde de Gezondheidsraad in een nauwere aansluiting bij de behoeften van opdrachtgevers.
 • Het betrekken van praktijkdeskundigen bij advies over Vitamine K

  Na kinderartsen, verloskundigen en huisartsen gehoord te hebben, adviseerde de Gezondheidsraad om zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen direct na de geboorte vitamine K te geven.
 • Op eigen initiatief adviseren, bijvoorbeeld over ingrijpen in het DNA

  Samen met COGEM schetste de Gezondheidsraad nieuwe mogelijkheden om het DNA van menselijke embryo’s te veranderen, en waarom een juridisch-ethisch beoordelingskader hier onmisbaar is.
 • Op verzoek signaleren over een gezonde leefomgeving

  De raad wijst het ministerie van IenW geregeld op mogelijkheden om de leefomgeving gezonder te maken. Dit jaar was dat met een pleidooi voor meer groen in en om de stad.
 • Werkagenda advisering vaccinaties: goed voorbeeld van samenwerking

  In 2017 verscheen het eerste advies van de Werkagenda advisering vaccinaties: Vaccinatie tegen rotavirus. Deze werkagenda wordt opgesteld na overleg tussen Gezondheidsraad, RIVM, ZiN en VWS.
 • Digitaal publiceren

  Met ingang van 2017 verschijnen de adviezen van de Gezondheidsraad uitsluitend digitaal. Ook het papieren tijdschrift Graadmeter verdween.
 • Externe evaluatie

  Een externe commissie oordeelde dat de Gezondheidsraad nog steeds gezag geniet, maar meent dat er wel wat moet veranderen om de raad ‘toekomstbestendig’ te maken.
 • Gezondheidsraad in getallen 2017

  Honderden mensen dragen bij aan het werk van de Gezondheidsraad: als lid van de raad of van een van zijn commissies, als geraadpleegd deskundige, in de leiding van raad of secretariaat of werkend bij het secretariaat. Hun inzet was ook in 2017 onmisbaar. Tot 31 december 2017 was prof. Hans Severens vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Hij is per 1 januari 2018 opgevolgd door prof. Marianne Geleijnse.
 • cijfers

  Verschenen in 2017