...

Consequenties van een gezondheidskundig advies

De Gezondheidsraad adviseert op basis van de stand van wetenschap aan regering en parlement wat vanuit gezondheidskundig, ethisch en juridisch oogpunt wenselijk beleid zou zijn. De raad gaat daarbij niet in op de financiële consequenties van zijn advies, en waar daarvoor het geld gevonden moet worden. Zou een bepaalde vaccinatie bijvoorbeeld voor eigen rekening van de betrokkene moeten zijn, gedekt moeten zijn door de baseszorgverzekering, of van overheidswege gefinancierd moeten worden? Op het gebied van vaccinatie wil de minister van VWS graag dat de Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland haar gelijktijdig hun op elkaar afgestemde adviezen aanbieden, aangevuld met een verbindende notitie.

In 2016 gebeurde dat bij de advisering over gordelroos. Zouden alle ouderen op kosten van de staat tegen gordelroos ingeënt moeten worden, had de minister gevraagd. ‘Nee’, luidde kort maar krachtig het antwoord van de Gezondheidsraad. Met gordelroosvaccinatie is geen publiek belang gediend omdat gordelroos zich niet verspreidt op een manier die een bedreiging vormt voor de gezondheid van de bevolking of die het maatschappelijke leven kan belemmeren.

Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland kwamen onafhankellijk van elkaar tot de conclusie dat er geen reden was om een collectieve of publieke regeling te adviseren. Dat betekent dat wie zich tegen gordelroos wil laten inenten dat zelf moet regelen en betalen. Maar, merken beide raadgevers in hun verbindende notitie op, juist dan is het bijzonder belangrijk om te zorgen dat de informatievoorziening aan publiek en professionals goed is geregeld. Hierin zou de overheid een stimulerende rol kunnen overwegen.

De minister neemt de adviezen van beide instituten over. Ze schrijft: Ik zal niet overgaan tot opname van vaccinatie tegen gordelroos in een publiek programma of opname van het vaccin Zostavax ®  in het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Wel beziet het RIVM op haar verzoek of de voorlichting aan ouderen en professionals nog verbeterd kan worden.