Voorwoord door de voorzitter

Graag nodig ik u uit om via dit jaarverslag te lezen over het werk van de Gezondheidsraad in 2015.

Transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor de Gezondheidsraad. In 2015 scherpte de raad daarom zijn procedure tegen belangenverstrengeling aan. In dit jaarverslag vertel ik over de aanpassingen. Een infographic maakt deze delicate materie nog verder inzichtelijk.

Van de 32 adviezen die de Gezondheidsraad vorig jaar uitbracht, zetten we er in dit jaarverslag per werkterrein één in de schijnwerper. Iemand die nauw bij zo’n advies betrokken was, vertelt u over de maatschappelijke context waarin de behoefte aan advies ontstond, de strekking van het advies, en het vervolg ervan.

Onder het kopje ‘Getallen in beeld 2015’ ziet u onder meer wie ons financierden en hoeveel deskundigen er bij het werk van de Gezondheidsraad betrokken zijn. Deze experts zetten zich tegen een beperkte onkostenvergoeding in om de stand van wetenschap in kaart te brengen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar deze ‘onbetaalbare’ experts.

Prof. Pim van Gool

 • Voorkomen van belangenverstrengeling: explicieter afwegen van betrokkenheid

  Voorkomen van belangenverstrengeling: explicieter afwegen van betrokkenheid

  In 2015 heeft de Gezondheidsraad de maatregelen aangepast die belangenverstrengeling moeten voorkomen. De voorzitter van de Gezondheidsraad prof. Pim van Gool vertelt waarom.
 • Logo optimale gezondheidszorg

  De medische beoordeling van rijdend Nederland

  Elk jaar brengt de vaste Commissie Rijgeschiktheid één en soms meerdere adviezen uit. Zo ook in 2015, over rijden met een steunhart en over rijden met stemmingsstoornissen en andere psychiatrische aandoeningen. Steeds vaker brengt de Gezondheidsraad bezorgde automobilisten goed nieuws, vertelt Ruud Bredewoud, arts en hoofd van de afdeling medische zaken van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 • Logo preventie

  Antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag

  Uit bezorgdheid over resistentieontwikkeling is de afgelopen jaren het totale veterinaire gebruik van antibiotica fors teruggedrongen. De daling is echter aan het afvlakken. Een commissie met onder anderen prof. Dik Mevius (Central Veterinary Institute of Wageningen UR) zocht naar nieuwe wegen om antibioticagebruik bij dieren verder omlaag te brengen, liefst in heel Europa.
 • Logo gezonde voeding

  Gezond eten: denk in mogelijkheden, niet in beperkingen

  In 2015 publiceerde de Gezondheidsraad de langverwachte 'Richtlijnen goede voeding 2015'. Minutieus beoordeelde de raad het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen voeding en gezondheid. De richtlijnen die de raad op basis hiervan formuleerde vormen voor het Voedingscentrum het fundament voor de nieuwe Schijf van Vijf, vertelt directeur Gerda Feunekes.
 • Logo gezonde leefomgeving

  Landelijke regie onontbeerlijk voor een gezonde omgeving

  Hoe waarborg je dat ook gezondheid meetelt bij de afwegingen die een gemeente, provincie of waterschap moet gaan maken bij bijvoorbeeld grote bouwprojecten? Er bestaat al een nuttig afwegingskader, vertelt Fred Woudenberg (GGD Amsterdam), maar het kan beter gebruikt worden en daarbij kan het rijk de lagere overheden helpen.
 • Logo gezonde arbeidsomstandigheden

  Nachtwerk

  Werken tijdens de nachtelijke uren is niet gezond. Welke maatregelen werknemers het beste kunnen beschermen, is helaas nog geen uitgemaakte zaak. Toch is Andrée Ruiters van de FNV blij met het advies dat de Gezondheidsraad in 2015 uitbracht.
 • Logo innovatie en kennisinfrastructuur

  Innovatie en kennisinfrastructuur: een heroriëntatie

  Hoe kan onderzoek van umc’s meer dan nu bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van gezondheidszorg en preventie? In 2015 werd hard gewerkt aan een advies dat antwoord op deze vraag moet gaan geven.
 • jongGR

  De jonge Gezondheidsraad verkent nieuwe wegen

  In 2015 introduceerde jongGR andere manieren dan het bekende 'commissiemodel' om jonge wetenschappers bij het werk van de Gezondheidsraad te betrekken.
 • Cijfers

  Getallen in beeld 2015