Voorwoord door de voorzitter

Waarover adviseerde de Gezondheidsraad in 2014? Hoeveel mensen werkten er mee aan die publicaties? En wie financierde dit werk? Het Jaarverslag 2014 biedt antwoord op deze vragen, en voldoet daarmee aan de wettelijke verantwoordingsplicht van de raad.

De thema’s waarover de Gezondheidsraad advies uitbrengt, houden zich niet aan de grenzen van een kalenderjaar. De vragen ontstaan in een maatschappelijke context en hebben daar als het goed is ook weer effect op. In dit jaarverslag vindt u zes interviews met mensen die hierover kunnen vertellen. Op een compacte en zeer toegankelijke wijze krijgt u zo inzicht in de inhoud en complexe omgeving van een aantal adviezen uit 2014.

Onder het kopje ‘Jaarverslag in cijfers’ is te zien hoe het werk van de Gezondheidsraad door twee categorieën personen wordt verricht. Allereerst door de leden van de raad en zijn commissies. Ten tweede door de medewerkers van het secretariaat dat de raad ondersteunt. Allen zijn onmisbaar. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de raads- en commissieleden. Als experts op hun gebied zetten zij zich tegen een beperkte onkostenvergoeding in om de stand van wetenschap in kaart te brengen op basis waarvan de Gezondheidsraad regering en parlement adviseert. Dit ‘gouden netwerk’ is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar!

Prof. Pim van Gool

 • Logo optimale gezondheidszorg

  Wat vertel je de patiënt?

  In het domein optimale gezondheidszorg bracht de Gezondheidsraad in 2014 zeven adviezen uit, waaronder 'Nevenbevindingen bij diagnostiek in de patiëntenzorg'. Moderne diagnostische technieken onthullen vaak meer over de inwendige mens dan waarnaar de arts op zoek was. Gezondheidsjurist mr. dr. Corrette Ploem vertelt hoe het juridisch-ethische kader uit het advies artsen moet gaan helpen bij hun spreekkamergesprekken.
 • Logo preventie

  Grip op griep: een minicollege door prof. Pim van Gool

  Acht adviezen over preventie gingen er in 2014 uit. Over eentje ervan – Grip op griep – vertelt raadsvoorzitter Pim van Gool in een vier minuten durende video hoe de commissie tot haar aanbevelingen kwam. Klik op 'lees verder' om de video te zien.
 • Logo gezonde voeding

  Ecologische aspecten bij richtlijnen goede voeding: niet voor iedereen vanzelfsprekend

  In 2014 werd binnen het aandachtsgebied Voeding hard gewerkt aan de 'Richtlijnen goede voeding 2015'. Een internationaal in het oog springend onderdeel daarin zijn de ecologische aspecten. Dr. Rianne Weggemans, secretaris bij de Gezondheidsraad, werd in de Verenigde Staten uitgenodigd om hierover te komen vertellen.
 • Logo gezonde leefomgeving

  Prenatale blootstelling kan effecten geven in de rest van je leven

  Van de vijf adviezen die de Gezondheidsraad in 2014 uitbracht over de gezonde leefomgeving trok 'Risico’s van prenatale blootstelling aan stoffen' de aandacht van de Tweede Kamer. Ze liet zich door Gezondheidsraad en RIVM uitleggen dat de fase voor de geboorte een gevoelige periode is voor mogelijke gezondheidsschade door blootstelling aan stoffen in het milieu.
 • Logo gezonde arbeidsomstandigheden

  Vaccinatie van werknemers was voorheen geen issue

  Ter bevordering van gezonde arbeidsomstandigheden bracht de Gezondheidsraad dertien adviezen uit. Het laatste in 2014 was 'Werknemers en infectieziekten: criteria voor vaccinatie'.Volgens de arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen gezondheidsbedreiging door hun werk. Daar is een heel spectrum van maatregelen voor, te beginnen bij de bron van mogelijke gezondheidsproblemen. Bij kans op infecties rijst de vraag of vaccinatie van werknemers wenselijk is.
 • Logo innovatie en kennisinfrastructuur

  Bij sociaal werk lijkt het of iedereen dat kan… niet dus

  Op het terrein van innovatie en kennisinfrastructuur bracht de Gezondheidsraad in 2014 het advies 'Sociaal werk op solide basis' uit. Het verscheen aan de vooravond van de overheveling van overheidstaken in de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie van het rijk naar de gemeenten. De conclusie luidde: sociaal werkers kunnen in de uitvoering van die taken een belangrijke rol vervullen, maar zullen moeten investeren in hun vakmanschap. Dr. Marcel Spierts vertelt waarom sociaal werk onmisbaar is voor een participatiemaatschappij.
 • jongGR

  Beleid voor dummies over burgerperspectief

  JongGR, het netwerk waarin jonge wetenschappers zich met beleidsmakers én de Gezondheidsraad verbinden, had in 2014 weer een gelegenheid tot kennisvermeerdering en het leggen van contacten. Op 16 mei troffen zij elkaar bij 'Beleid voor dummies # 2'. De vraag die centraal stond: wat houdt burgerperspectief in en hoe kunnen wetenschappers en beleidsmakers het in hun werk betrekken?
 • Cijfers

  Jaarverslag in cijfers